Training

Wat zijn de mogelijkheden?

We starten altijd met het maken van goede beginafspraken over het doel en de verwachtingen van het traject. Op basis daarvan bepalen we het plan en de duur van de training. Enkele mogelijkheden voor trajecten;

 

-      Inrijden van een jong paard

-      (Verder) opleiden van een paard

-      Voorbereiding voor een keuring of wedstrijd

-      Uitbrengen van een paard op een keuring of wedstrijd

-      Verkoop-klaar maken / advies over verkoop

-      Trainingstraject in combinatie met instructie

 

Omdat ruiter en paard na de training samen weer verder zullen gaan besteedt Noor waar gewenst ook graag aandacht aan de combinatie in plaats van alleen aan het paard. Als zij ruiter en paard beiden leert kennen is de kans groter dat de training beklijft. Het is dus mogelijk om voor, tijdens of na de trainingsperiode als ruiter deel te nemen in het trainingsproces. Neem voor vragen of het maken van een afspraak gerust contact op.

 

Visie van Noor

"Bij het trainen van een paard staat voor mij het paard centraal, ik werk geen standaard programma af. Ik vind het belangrijk om het gebruiksdoel in gedachten te houden als ik een plan maak. Zo is de training van een wedstrijdpaard anders dan die van een recreatiepaard omdat van deze paarden iets anders verwacht wordt. Er zijn ook aspecten die ik belangrijk vind bij elk paard wat ik train. Zo besteed ik bijvoorbeeld altijd aandacht aan een correct gebruik van het lichaam en goede reacties op de hulpen.

 

Het trainen van een paard brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik heb daarom veel oog voor het welzijn van het paard en kijk breder dan enkel het trainingsdoel en niet alleen vanuit het zadel. Het paard als geheel staat centraal en daarin neem ik aspecten als anatomie, fysiologie en natuurlijk gedrag van het paard mee. Door de jaren heb ik veel ervaring en goede connecties opgedaan met specialisten die een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en de bewegingsmogelijkheden van het paard. Denk hierbij aan een osteopaat, een paardentandarts, een hoefsmid en een zadelpasser. Die specialismes kunnen in overleg betrokken worden om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

 

Tenslotte, en wellicht wel het belangrijkste voor mij als trainer/instructeur; aan het einde van het traject is het voor mij niet alleen een doel om een beter getraind paard af te leveren, maar moeten ruiter en paard vooral samen echt goed verder kunnen."

 

Verzorging

Samen bepalen we de belangrijkste zaken die nodig zijn voor de verzorging van je paard. De paarden worden gehouden in een veilige en sociale omgeving. Ons terrein beschikt over weides, paddocks en stallen. Paarden kunnen apart gehouden worden of in kleine groepen. Tijdens de trainingsperiode kan waar nodig gebruik gemaakt worden van onze hoefsmid of eventueel een andere specialist zoals een osteopaat of paardentandarts. Er is veel toezicht op de paarden en daarbij besteden we veel aandacht aan het welzijn van ieder paard. 

 

 

Neem voor vragen of het maken van een afspraak gerust contact op.