Training

Wat zijn de mogelijkheden?

Één worden met je paard, dat is iets waar we allemaal naar verlangen. Dat je er maar aan hoeft te denken wat je wilt en je paard doet het. Soms gaat dit niet zoals je hoopt. Je loopt er tegenaan dat je paard onder je vandaan loopt of juist staakt tijdens het rijden. Je vindt het lastig om het paard in een goede aanleuning te krijgen of het lukt je paard niet omdat hij niet in balans is of stijf. Sommige paarden moeten nog leren tölten of klaargemaakt worden voor de keuring. 


Hoe fijn is het dat je hier hulp bij krijgt. Je paard wordt getraind op een manier die fijn is voor hem/haar en past bij zijn niveau en conditie. Een paard terug krijgen die los in zijn lijf is, vloeiend voortbeweegt met een rem en een gaspedaal of een paard wat
mentaal en fysiek sterker is geworden om in de sport te kunnen groeien of klaar is voor de keuring. Graag betrek ik je bij het trainingsproces, zodat we tot een goede samenwerking kunnen komen. Je krijgt updates van de vorderingen tijdens de training en je wordt betrokken om alles wat geleerd is later ook zelf toe te kunnen passen. 

 

We starten altijd met het maken van goede beginafspraken over het doel en de verwachtingen van het traject. Op basis daarvan bepalen we het plan en de duur van de training. Enkele mogelijkheden voor trajecten;

 

-      Inrijden van een jong paard

-      (Verder) opleiden van een paard

-      Voorbereiding voor een keuring of wedstrijd

-      Uitbrengen van een paard op een keuring of wedstrijd

-      Verkoop-klaar maken / advies over verkoop

-      Trainingstraject in combinatie met instructie

 

 

Verzorging

Je wilt natuurlijk dat je paard op een fijne plek staat en goed wordt verzorgd. Je paard is hier in goede handen. Ons terrein beschikt over veilige weides, paddocks, een track en stallen. Daarnaast hebben we een goede 20x40 rijbak. Paarden kunnen apart gehouden worden of in kleine groepen. We kijken natuurlijk welke paarden goed samen kunnen en er wordt minimaal 4x per dag ruwvoer gevoerd. De paarden kunnen 24/7 naar buiten maar kunnen ook 's nachts op stal wanneer dat de voorkeur heeft. Alles kan in overleg, alles is mogelijk. Je bepaalt samen met mij wat de beste verzorging is.

 

Tijdens de trainingsperiode kan waar nodig gebruik gemaakt worden van onze hoefsmid of eventueel een andere specialist zoals een osteopaat of paardentandarts. Er is veel toezicht op de paarden en daarbij besteden we veel aandacht aan het welzijn van ieder paard. 

 

Neem voor vragen of het maken van een afspraak gerust contact op.

 

 

 

Visie van Noor

"Bij het trainen van een paard staat voor mij het paard centraal, ik werk geen standaard programma af. Ik vind het belangrijk om het gebruiksdoel in gedachten te houden als ik een plan maak. Zo is de training van een wedstrijdpaard anders dan die van een recreatiepaard omdat van deze paarden iets anders verwacht wordt. Er zijn ook aspecten die ik belangrijk vind bij elk paard wat ik train. Zo besteed ik bijvoorbeeld altijd aandacht aan een correct gebruik van het lichaam en goede reacties op de hulpen.

 

Het trainen van een paard brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik heb daarom veel oog voor het welzijn van het paard en kijk breder dan enkel het trainingsdoel en niet alleen vanuit het zadel. Het paard als geheel staat centraal en daarin neem ik aspecten als anatomie, fysiologie en natuurlijk gedrag van het paard mee. Door de jaren heb ik veel ervaring en goede connecties opgedaan met specialisten die een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en de bewegingsmogelijkheden van het paard. Denk hierbij aan een osteopaat, een paardentandarts, een hoefsmid en een zadelpasser. Die specialismes kunnen in overleg betrokken worden om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

 

Tenslotte, en wellicht wel het belangrijkste voor mij als trainer/instructeur; aan het einde van het traject is het voor mij niet alleen een doel om een beter getraind paard af te leveren, maar moeten ruiter en paard vooral samen echt goed verder kunnen."